9/24/2014

अशी रंगली मेहंदी

अशी रंगली मेहंदी
रेषा गेल्या पुसून
प्राक्तनात रुसलेले
सुख आले खुलून
No comments:

Post a Comment